DEZYDERAT
W 2009 roku zaproszono nas do prezentacji naszych postulatów na Komisji Przyjazne Państwo. Komisja ta, reprezentowana przez jej przewodniczącego, posła Wiesława Wodę, skierowała dezyderat na ręce Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o stworzenie ustawy porządkujący rynek reklamy zewnętrznej w oparciu o nasze postulaty. Odpowiedź z ministerstwa  Infastruktury publikujemy poniżej.